Μια μονόδρομη και μια αμφίδρομη αντικατάσταση

Σε  δυο δοχεία περιέχονται διαλύματα του 1L, το πρώτο ΗCΙ και το δεύτερο ασθενούς οξέος ΗΑ με σταθερά ΚΗΒ=9∙10-5.

Το διάλυμα στο δοχείο (1) έχει pΗ1 =1.

  1. Αν οι συγκεντρώσεις των δύο οξέων είναι ίσες, να βρεθεί το pΗ του διαλύματος που περιέχεται στο δοχείο (2).
  2. Προσθέτουμε στο πρώτο δοχείο 0,1mοl άλατος καλίου ΚΑ ενός ασθενούς οξέος ΗΑ, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, με αποτέλεσμα το διάλυμα που προκύπτει να έχει pΗ3=3. Να υπολογιστεί η σταθερά ιοντισμού του οξέος ΗΑ.
  3. Προσθέτουμε επίσης 0,1mοl ΚΑ στο δεύτερο δοχείο. Ποια είναι η τελική τιμή του pΗ του διαλύματος που προκύπτει;

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία 25°C, όπου kw=10-14, ενώ lοg3=0,5.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια μονόδρομη και μια αμφίδρομη αντικατάσταση
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια μονόδρομη και μια αμφίδρομη αντικατάσταση

 

Αφήστε μια απάντηση