Άλλη μια σύνθεση ταλαντώσεων

Ένα σώμα μάζας 0,2kg ταλαντώνεται με εξίσωση:

i) Να αποδείξετε ότι η κίνηση του σώματος είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου και να υπολογίστε το πλάτος και την αρχική φάση της απομάκρυνσης.

ii) Τη χρονική στιγμή t1=0,25s να βρεθούν:

α) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος.

β) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής του ενέργειας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Άλλη μια σύνθεση ταλαντώσεων
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Άλλη μια σύνθεση ταλαντώσεων

Αφήστε μια απάντηση