Όταν αλλάζει η κατεύθυνση της δύναμης

Στο σημείο Ο ενός λείου οριζόντιου επιπέδου ηρεμεί ένα σώμα μάζας 10kg. Σε μια στιγμή t0=0, στο σώμα ασκείται μια σταθερή δύναμη μέτρου F=5Ν, οπότε τη στιγμή t1=4s, το σώμα φτάνει στο σημείο Α, έχοντας ταχύτητα υ1. Τη στιγμή αυτή η δύναμη αλλάζει κατεύθυνση και γίνεται κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα ΟΑ, ενώ διατηρεί σταθερό το μέτρο της.

  1. Να βρεθεί η ταχύτητα υ1 καθώς και η απόσταση (ΟΑ).
  2. Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος υ2 τη χρονική στιγμή t2=8s.
  3. Πόσο απέχει η θέση Β, από την οποία περνά το σώμα τη στιγμή t2, από την αρχική θέση Ο;
  4. Με ποιο ρυθμό προσφέρει ενέργεια στο σώμα η δύναμη F, στις θέσεις Α (μετά την αλλαγή κατεύθυνσης) και Β;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Όταν αλλάζει η κατεύθυνση της δύναμης
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Όταν αλλάζει η κατεύθυνση της δύναμης

Αφήστε μια απάντηση