Η επιτάχυνσης μιας σανίδας στον πάγο

Σε μια παγωμένη λίμνη ηρεμεί οριζόντια, μια ομογενής σανίδα ΑΒ μήκους l=4m και μάζας m=12kg. Σε μια στιγμή t0=0, δέχεται την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F=6Ν, η οποία ασκείται στο σημείο Κ, όπου (ΒΚ)=1m και αρχικά είναι κάθετη στη σανίδα. Τη χρονική στιγμή t1=2s το σημείο εφαρμογής της δύναμης Κ, έχει μετατοπισθεί κατά xΚ=1,6m στην διεύθυνση της ασκούμενης δύναμης, ενώ η σανίδα έχει περιστραφεί κατά γωνία θ, όπως στο σχήμα. Κατά την κίνηση της σανίδας δεν εμφανίζονται τριβές.

  1. Να βρεθεί η επιτάχυνση του σημείου Κ, αμέσως μόλις ασκηθεί η δύναμη (για t=0+).
  2. Να υπολογιστεί η γωνία περιστροφής θ της σανίδας.
  3. Πόση ενέργεια μεταφέρεται στη σανίδα μέσω του έργου της δύναμης από 0-t1;
  4. Με ποιο ρυθμό μεταφέρεται ενέργεια στη σανίδα τη στιγμή t1;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η επιτάχυνσης μιας σανίδας στον πάγο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η επιτάχυνσης μιας σανίδας στον πάγο

Αφήστε μια απάντηση