Ο κομήτης και οι δυνάμεις

Ένας κομήτης πλησιάζει τη «γειτονιά μας» και σε μια στιγμή βρίσκεται στην μικρότερη απόσταση από τη Γη (θέση Β). Στο σχήμα φαίνεται το επίπεδο της  τροχιάς του, πάνω στο οποίο βρίσκονται και τα τρία σώματα ο Ήλιος, η Γη και ο κομήτης, στην ίδια ευθεία.

Α) Στη θέση αυτή:

  1. Ο κομήτης δέχεται μεγαλύτερη δύναμη από τον Ήλιο.
  2. Ο κομήτης δέχεται μεγαλύτερη δύναμη από τη Γη.
  3. Οι δυο δυνάμεις που ασκούνται στον κομήτη έχουν ίσα μέτρα.

Β) Για το μέτρο της ταχύτητας του κομήτη μεταξύ των θέσεων Α και Β ισχύει:

i)  υ1< υ2,  ii) υ12,   iii) υ1 > υ2

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

ή

 

Αφήστε μια απάντηση