Ποιες οι ταχύτητες των σημείων της πλάκας;

1

Μια ορθογώνια ομογενής πλάκα με πλευρές α=0,8m και β=0,6m, μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από την κορυφή Α. Σε μια στιγμή η πλάκα βρίσκεται στη θέση του διπλανού σχήματος, έχοντας γωνιακή ταχύτητα ω=2rαd/s. Για τη θέση αυτή ζητάμε να βρεθούν οι ταχύτητες των κορυφών Β και Γ, καθώς και του κέντρου μάζας Κ της πλάκας.

Δυο μαθητές ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους επίλυσης.

Ο μαθητής Α θεωρεί ότι η πλάκα εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα.

Ο μαθητής Β θεωρεί την κίνηση σύνθετη. Μια μεταφορική και μια στροφική γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το κέντρο μάζας Κ.

Να εξετασθεί αν αυτές οι δύο θεωρήσεις είναι σωστές ή όχι.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ποιες οι ταχύτητες των σημείων της πλάκας;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ποιες οι ταχύτητες των σημείων της πλάκας;

 

Αφήστε μια απάντηση