Η κίνηση μιας τετράγωνης πλάκας

Στην επιφάνεια μια παγωμένης λίμνης κινείται μια οριζόντια ομογενής τετράγωνη πλάκα ΑΒΓΔ πλευράς α=0,4m. Μας δίνουν μια φωτογραφία της πλάκας και μας λένε ότι τη στιγμή της λήψης τα σημεία Α και Μ (ΑΜ=ΜΒ), έχουν παράλληλες ταχύτητες, κάθετες στην πλευρά ΑΒ με μέτρα υΑ=0,8m/s και υΜ=0,4m/s.

  1. Η κίνηση της πλάκας είναι μεταφορική ή όχι και γιατί
  2. Να υπολογίσετε της ταχύτητα του κέντρου Κ του τετραγώνου.
  3. Αν η πλάκα περιστρέφεται, να υπολογιστεί η γωνιακή της ταχύτητα.
  4. Να βρεθεί την παραπάνω στιγμή η ταχύτητα της κορυφής Β.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η κίνηση μιας τετράγωνης πλάκας
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η κίνηση μιας τετράγωνης πλάκας

 

Αφήστε μια απάντηση