Προσθέτοντας νερό στο σωλήνα.

Στο παραπάνω σχήμα, ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους h=96cm περιέχει νερό ως τη μέση του, ενώ στη βάση του είναι συνδεδεμένος ένας σωλήνας, με κατακόρυφο τμήμα το οποίο περιέχει νερό μέχρι ύψος h. Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση pατ=105N/m2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.
i)   Να υπολογιστεί η πίεση του εγκλωβισμένου στο δοχείο αέρα, πάνω από το νερό.
ii) Αν ο σωλήνας έχει διατομή Α=3cm2, ενώ ο κύλινδρος εμβαδόν βάσης Α1=120cm3 και προσθέσουμε νερό
στο σωλήνα, με αποτέλεσμα να ανέβη κατά y1=
h/16 η επιφάνεια του νερού στο δοχείο, να υπολογίστε τη μάζα του νερού που προσθέσαμε
Η θερμοκρασία στη διάρκεια του πειράματος παραμένει σταθερή.Υπενθυμίζεται ο νόμος του  Βοyle για μια ισόθερμη μεταβολή pV=σταθ.
ή

 

Αφήστε μια απάντηση