Η κίνηση και η τριβή.

Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση δύο οριζοντίων δυνάμεων F1 και F2 κάθετων μεταξύ τους, όπως στο διπλανό σχήμα.
i)  Το σώμα θα κινηθεί στη διεύθυνση:
α) Της δύναμης F1.
β) του διανύσματος 1.
γ) Σε άλλη διεύθυνση.
ii) Η ασκούμενη τριβή έχει την κατεύθυνση του διανύσματος:
α)  1.            β) 2.      γ)  3.       δ)  4.
iii) Μετά από λίγο το σώμα βρίσκεται στην θέση Α, έχοντας ταχύτητα υ1. Τη
στιγμή αυτή καταργείται η δύναμη F2. Η ασκούμενη τριβή, αμέσως μετά,
έχει την κατεύθυνση του διανύσματος:
α)  1.      β) 2.       γ)  3.      δ)  άλλη διεύθυνση.
iv) Αν Τ1 το μέτρο της ασκούμενης τριβής με την επίδραση και των δύο δυνάμεων
F1, F2 και Τ2 το αντίστοιχο μέτρο της τριβής μετά την κατάργηση της δύναμης F2, τότε ισχύει:
α) Τ1 < Τ2,    β) Τ1,   γ) Τ1 > Τ2.
ή
 
 

Αφήστε μια απάντηση