Επιταχυνόμενη ράβδος και ροπές.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια ράβδος μήκους 2m και μάζας 10kg. Τη στιγμή t=0, ασκούνται στη ράβδο τρεις σταθερές οριζόντιες δυνάμεις, κάθετες στη ράβδο, όπως στο σχήμα, όπου F1=9Ν και F2=6Ν.
Τη στιγμή t1=2s, τα άκρα της ράβδου έχουν ταχύτητες υΑΒ=υ=4m/s.
i)  Να υπολογιστεί το μέτρο της τρίτης δύναμης F3.
ii) Να βρεθεί η απόσταση ΟΓ, του σημείου εφαρμογής της δύναμης F3 από το μέσον Ο της ράβδου.
iii) Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ράβδου, ως  προς κατακόρυφο άξονα ο οποίος περνά:
 α) από το σημείο Ο΄
 β) από το σημείο Γ΄.
του σχήματος.
ή
 
 

Αφήστε μια απάντηση