Ταλάντωση ράβδου. Ασκ. 4.70 του βιβλίου.

.

Στο παρακάτω video, που δείχνει ένα αρχείο interactive Physics, μπορείτε να παρακολουθήστε τι ακριβώς συμβαίνει,με την Ταλάντωση μιας ράβδου, η οποία στηρίζεται σε δύο περιστρεφόμενους κυλίνδρους, όπως ακριβώς περιγράφεται στην άσκηση 4.70 του σχολικού βιβλίου. Στο πρώτο μέρος το κέντρο βάρους της ράβδου, ισαπέχει από τα σημεία στήριξης, ενώ κατόπιν εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας και εκτελεί την απλή αρμονική ταλάντωση.

.

video
.

Αφήστε μια απάντηση