Ένα test στη σύνδεση αντιστάσεων 11-12

1) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω κυκλώματα, όπου όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R, με την τιμή της ισοδύναμης (ολικής) αντίστασης που εμφανίζουν.

Να απαντήσετε για τα κυκλώματα: β, ε, στ, γ και θ. (π.χ. β3). Προσοχή: Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 10 μόρια και κάθε λανθασμένη -5 μόρια.

Δείτε όλο το test (4 ομάδες) με κλικ εδώ.

Αφήστε μια απάντηση