Διατήρηση Ενέργειας. Ένα ωριαίο διαγώνισμα.

1) Δίπλα σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις σημειώστε (Σ ή Λ) ανάλογα αν θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη την πρόταση. Προσοχή: Κάθε σωστή πρόταση βαθμολογείτε με +5, ενώ κάθε λανθασμένη με -4. Μην σημειώστε κάτι, αν δεν είσαστε σίγουροι.
Α)
i) Τα μόρια ενός αραιού αερίου έχουν μόνο δυναμική ενέργεια.
ii) Όταν δύο σώματα βρίσκονται σε θερμική ισορροπία, έχουν την ίδια θερμοκρασία.
iii) Η εσωτερική ενέργεια μιας ποσότητας αερίου είναι το άθροισμα των κινητικών και δυναμικών  ενεργειών των μορίων του.
iv) Όταν θερμαίνουμε ένα αέριο, σε κλειστό δοχείο, αυξάνουμε την θερμότητά του.
v) Σε κάθε μετατροπή ενέργειας ένα μέρος της υποβαθμίζεται.
Β)  Τα δοχεία Α και Β περιέχουν ίσες ποσότητες ενός αερίου έχοντας τον ίδιο όγκο και την ίδια θερμοκρασία. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με Ρατ=105Ν/m2.
i) Η πίεση του αερίου στο Β δοχείο είναι ίση με 105Ν/m2.
ii) Η πίεση του αερίου στο Α δοχείο είναι ίση με 105Ν/m2.
iii) Θερμαίνουμε και τα δύο δοχεία προσφέροντας θερμότητα 400J σε κάθε αέριο, με αποτέλεσμα το έμβολο στο Β δοχείο να μετακινείται προς τα δεξιά.
α) Για τις τελικές εσωτερικές ενέργειες των δύο αερίων ισχύει UτΑ=UτΒ.
β) Η τελική πίεση του αερίου Β είναι ίση με 105Ν/m2.
γ) Η τελική πίεση του αερίου Α είναι ίση με 105Ν/m2.
Μπορείτε να δείτε όλο το διαγώνισμα με κλικ εδώ. (4 θέματα)

Αφήστε μια απάντηση