Θέση-μετατόπιση-ταχύτητα στην ΕΟΚ. Άλλο ένα test.

Κατά μήκος ενός ευθύγραμμου δρόμου περπατά ένα παιδί και στο σχήμα φαίνονται οι θέσεις του. Το παιδί ξεκινά για t=0 από τη θέση x=0 (σημείο Ο). Μετά από 40 δευτερόλεπτα, φτάνει στο σημείο Α. Στη συνέχεια χρειάζεται 20 για να πάει  στο Β, όπου και σταματά για 10  δευτερόλεπτα και επιστρέφει στο σημείο Γ περπατώντας για 10 δευτερόλεπτα ακόμη.
i)   Να συμπληρωθούν τα κενά στο παρακάτω κείμενο:
Τη χρονική στιγμή t=40s το παιδί βρίσκεται στη θέση …………. ενώ για t=65s στη θέση ……….. Η μετατόπιση του παιδιού από 40s-60s είναι …………….. ενώ από 70s-80s είναι ……………….
ii)  Να  βρεθεί η μέση ταχύτητα του παιδιού από:
α)  Το σημείο Ο μέχρι το Α.
β)  Το σημείο Α μέχρι το Γ.
iii) Αν το παιδί κινείται με σταθερή ταχύτητα από το Α στο Β, να βρεθεί η ταχύτητά του και η θέση του τη χρονική στιγμή t1=48s.
iv) Να γίνει το διάγραμμα της θέσης του παιδιού σε συνάρτηση με το χρόνο (x-t), θεωρώντας ότι κάθε επιμέρους κίνηση πραγματοποιείται με σταθερή ταχύτητα.
Μονάδες 20+30+30+20=100
Μπορείτε να δείτε και μια παραλλαγή από εδώ.

Αφήστε μια απάντηση