Άσκηση 11 κεφ 1.2. Δύο λύσεις.

Δύο σώματα με μάζες m1=1kg και m2=3kg ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η μεταξύ τους απόσταση είναι 10m. Στα σώματα επενεργούν ταυτόχρονα ομόρροπες δυνάμεις F1=4Ν και F2=15Ν αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Α. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση κάθε σώματος.

Β. Μετά από πόσο χρόνο το σώμα μάζας m2 θα προηγείται του άλλου κατά 18m;

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση