Από την περιστροφή στην κύλιση…

Γράφει ο συνάδελφος Κώστας Μυρσίρης, στέλνοντάς μου μια άσκηση, για την οποία τον ευχαριστώ:

«Αγαπητοί συνάδελφοι με κάθε επιφύλαξη για πιθανό λάθος επισυνάπτω την παρακάτω άσκηση. Και ένα θέμα για συζήτηση : Όταν απαιτούμε οριακή ισορροπία ή κύλιση χωρίς ολίσθηση, άλλοι συγγραφείς συμπεριλαμβάνουν την ισότητα στη σχετική σχέση ενώ άλλοι όχι.»

 

————————–

  

O τροχός του σχήματος είναι ομογενής και έχει τη μάζα του συγκεντρωμένη στην περιφέρεια. Προσφέρουμε ενέργεια στον τροχό όποτε αυτός περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Στην συνεχεία τον τοποθετούμε αργά στο οριζόντιο δάπεδο και αυτός κυλά χωρίς να ολισθήσει ή να αναπηδήσει. Αποδείξτε ότι χάσαμε τη μισή ενέργεια!

 image00113.png

Απάντηση:

.

Αφήστε μια απάντηση