Άλλη μια πτώση αγωγού και ενεργειακές μετατροπές.

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος έχει μάζα 0,2kg, μήκος ℓ=1m, χωρίς να εμφανίζει αντίσταση και σε μια στιγμή αφήνεται να κινηθεί σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα. Τα πάνω άκρα των δύο στύλων συνδέονται μέσω αντίστασης R=1Ω και ενός αδιαφανούς κιβωτίου Κ (αγνώστου περιεχομένου). Μετά από λίγο, τη στιγμή t1 ο αγωγός ΑΓ πέφτοντας,
έχει αποκτήσει ταχύτητα υ=4m/s, ενώ διαρρέεται από ρεύμα i=3,2Α, με φορά από το Α προς το Γ. Για τη στιγμή αυτή να βρεθούν:

i) Η ΗΕΔ από επαγωγή στον αγωγό ΑΓ.
ii) Η τάση στα άκρα του κιβωτίου.
iii) Η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ και ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής του  ενέργειας.
iv) Η ισχύς της ΗΕΔ από επαγωγή και η ισχύς την οποία παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα στο αδιαφανές κιβώτιο.
Ο αγωγός ΑΓ και οι κατακόρυφοι στύλοι δεν εμφανίζουν αντίσταση, ενώ g=10m/s2.
ή

Αφήστε μια απάντηση