Αφαιρώντας το ένα σώμα, τι συμβαίνει;

Το σύστημα των δύο σωμάτων Σ και Σ1, με μάζες Μ και m αντίστοιχα, εκτελούν ΑΑΤ στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου, σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με πλάτος Α.

Σε μια στιγμή αφαιρούμε το πάνω σώμα Σ1, χωρίς να επιφέρουμε κάποια αλλαγή στο σώμα Σ, το οποίο συνεχίζει με μια νέα ταλάντωση. Η αφαίρεση και απομάκρυνση του Σ1, μπορεί να γίνει:

  1. Στη θέση x1=+Α, οπότε το νέο πλάτος ταλάντωσης του σώματος Σ, γίνεται Α1.
  2. Στη θέση x2=+ ½ Α, οπότε το νέο πλάτος γίνεται Α2.
  3. Στη θέση ισορροπίας x=0, οπότε τελικά έχουμε πλάτος ταλάντωσης Α3.

Να συγκρίνεται τα τρία παραπάνω πλάτη, Α1, Α2 και Α3.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση