Φαινόμενο Doppler και εξετάσεις.

Περιπολικό αυτοκίνητο του οποίου η σειρήνα παράγει ήχο συχνότητας 2900Ηz, καταδιώκει μοτοσικλετιστή. Η κίνηση και των δυο είναι ευθύγραμμη ομαλή. Όταν το περιπολικό και ο μοτοσικλετιστής απέχουν 200m, ο μοτοσικλετιστής διαπιστώνει ότι ο ήχος της σειρήνας έχει συχνότητα 3100Ηz/ Αν μετά από 10s το περιπολικό φτάνει τον μοτοσικλετιστή, να βρεθούν:

  1. Οι ταχύτητες των δύο κινητών.
  2. Η συχνότητα του ήχου που θα ακούει ο μοτοσικλετιστής, αν μετά το προσπέρασμα σταματήσει, ενώ το περιπολικό εξακολουθεί να κινείται με την ίδια ταχύτητα.

Δίνεται υηχ=340m/s

Εξετάσεις 1980

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση