Υπολογισμός ενθαλπίας σχηματισμού.

.

Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις:

Η2 + ½ Ο2 ? Η2Ο(l)ΔΗ°=-890kJ
C + Ο2 ? CΟ2(g) ……ΔΗ°= – 400kJ
4 + 2 Ο2 ? CΟ2(g) + 2Η2Ο(l) ……ΔΗ°= – 890kJ.

  1. Πόση θερμότητα εκλύεται ή απορροφάται κατά την καύση 4g CΗ4 σε πρότυπες συνθήκες;
  2. Πότε εκλύεται περισσότερη θερμότητα όταν καίγονται 6g C ή 6g CΗ4;
  3. Ποια η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού του μεθανίου;

.
Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση