Τριβή και επιφάνεια.

Το σώμα σχήματος παραλληλεπιπέδου κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπεδο, εφαπτόμενο κάθε φορά με διαφορετική έδρα. Το μέτρο της τριβής ολίσθησης είναι:

  1. Μεγαλύτερο στην περίπτωση (1).
  2. Μεγαλύτερο στην περίπτωση (2).
  3. Μεγαλύτερο στην περίπτωση (3).
  4. Ίσο σε όλες τις περιπτώσεις.

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση