Το δυναμικό κατά μήκος μιας ευθείας

Το δυναμικό σε ένα βαρυτικό πεδίο μεταβάλλεται κατά μήκος μιας ευθείας x, όπου μπορεί να κινείται ένα σώμα, όπως στο σχήμα.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και γιατί;   

  1. Αν ένα μικρό σώμα Σ, μάζας 1kg, αφεθεί στη θέση x=0, αυτό θα κινηθεί προς την θέση Α.
  2. Κατά την κίνησή του ένα σώμα κατά μήκος της ευθείας x, δεν έχει σταθερή επιτάχυνση.
  3. Η θέση Α είναι θέση ασταθούς ισορροπίας του σώματος Σ.
  4. Αν το σώμα Σ ηρεμεί στην θέση Α, χρειάζεται ενέργεια τουλάχιστον ίση με λ, για να απομακρυνθεί σε άπειρη απόσταση.

 Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το δυναμικό κατά μήκος μιας ευθείας
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Το δυναμικό κατά μήκος μιας ευθείας

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση