Ταχύτητα απλής αντίδρασης.

.

 

Σε δοχείο 1L εισάγονται 0,2mοl Ν2(g) και 0,8 mοl Η2(g). Αυτά αντιδρούν, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:   

Ν2(g) + 3Η2(g) ?  2ΝΗ3(g). 

Αν η αντίδραση είναι απλή να υπολογιστούν:

  1. η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης,
  2. η ταχύτητα της αντίδρασης μετά από παρέλευση ορισμένου χρόνου, όταν στο δοχείο υπάρχουν 0,3mοl ΝΗ3(g).

Δίνεται η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης k=0,05L3·mοl-3·sec. 

Αφήστε μια απάντηση