Ταλάντωση σε πλάγιο επίπεδο και κρούση.

Το σώμα Α μάζας m1=2kg ηρεμεί σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ=30°, δεμένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς Κ=200Ν/m. Το σώμα Α δεν εμφανίζει τριβές με το επίπεδο. Μετακινούμε το σώμα συσπειρώνοντας το ελατήριο κατά d=0,5m και το αφήνουμε να κινηθεί.

  1. Να αποδειχθεί ότι το σώμα Α θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση.
  2. Πόση ενέργεια καταναλώσαμε για την μετακίνηση του σώματος Α κατά d.
  3. Μετά από μετατόπιση του σώματος Α κατά s=0,9m, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με άλλο σώμα Β μάζας m2=1kg, το οποίο ήταν ακίνητο. Μετά την κρούση το σώμα Β διανύει απόσταση 0,8m κατά μήκος του επιπέδου.

i) Να βρεθεί η τριβή που ασκήθηκε στο σώμα Β κατά την κίνησή του.

ii) Να υπολογισθεί η ενέργεια ταλάντωσης του σώματος Α μετά την κρούση.

iii) Να εξετασθεί αν τα δύο σώματα θα ξανασυγκρουσθούν.

Δίνεται g=10m/s2.

Αφήστε μια απάντηση