Σύνθετη κίνηση και Doppler.

Ο τροχός ενός αυτοκινήτου ακτίνας R=0,5m, το οποίο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υ=10m/s κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Το αυτοκίνητο πλησιάζει έναν ακίνητο παρατηρητή ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση. Σε σημείο Α του τροχού που απέχει r=0,4m από το κέντρο Ο του τροχού, έχει στερεωθεί μια ηχητική πηγή που εκπέμπει ήχο συχνότητας f=1000/17Ηz και για t=0 βρίσκεται στη θέση που φαίνεται στο σχήμα.

  1. Να βρείτε την εξίσωση της ταχύτητας με την οποία η ηχητική πηγή πλησιάζει τον παρατηρητή και να κάνετε την γραφική της παράσταση.
  2. Ποια η συνάρτηση της περιόδου του ήχου που ακούει ο παρατηρητής σε συνάρτηση με το χρόνο; Να γίνει η γραφική παράσταση Τ=f(t).

Δίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υ=340m/s.

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση