Στοιχεία από έναν μεμονωμένο ουράνιο σώμα

Στο σχήμα, βλέπετε ένα ομογενές σφαιρικό ουράνιο σώμα Χ, μακριά από άλλα ουράνια σώματα, ακτίνας διπλάσια της Γης και ίδιας (μέσης) πυκνότητας με τον πλανήτη μας.

i) Αν ο όγκος της Γης είναι VΓ, τότε ο όγκος του Χ είναι ίσος:

α) V=2VΓ,   β) V=4VΓ,    γ) V=8VΓ.

ii) Αν η Γη έχει μάζα ΜΓ, τότε το ουράνιο σώμα Χ έχει μάζα:

α) Μ=2ΜΓ,   β) Μ=4ΜΓ,    γ) Μ=8ΜΓ.

iii) Αν κοντά στην επιφάνεια της Γης, η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο gο, τότε κοντά στην επιφάνεια του σώματος Χ, η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο:

α)  g=2g0,  β) g=4g0,   γ) g=8g0.

Να δικαιολογήστε αναλυτικά τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Στοιχεία από έναν μεμονωμένο ουράνιο σώμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Στοιχεία από έναν μεμονωμένο ουράνιο σώμα

Αφήστε μια απάντηση