Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού.

.

Δίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού του CΟ2 -390kJ/mοl και των υδρατμών -390kJ/mοl. Επίσης το πείραμα δείχνει ότι κατά την καύση 22g προπανίου, υπό σταθερή πίεση, ελευθερώνονται 460kJ.

  1. Ποια η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασηςC3Η8 + 5 Ο2 ? 3CΟ2 + 4 Η2Ο(g) .
  2. Ποια η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού το προπανίου; (Να λυθεί χωρίς εφαρμογή του νόμου του Ηess).

.
Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση