Οξειδοαναγωγή. Αντιδράσεις με Fe

Να αντιστοιχήσετε τα αντιδρώντα της στήλης (I) με τα προϊόντα της στήλης (II).

(I)

(II)

Α. Fe +H2SO4 (πυκνό) α. H2 + FeSO4
Β. FeSO4 +H2O2 + H2SO4 (αραιό) β. Fe2(SO4)3 + H2O + SO2
Γ. Fe + H2SO4 (αραιό) γ. FeSO4 + S + H2SO4
Δ. Fe2(SO4)3 +H2S δ. Fe2(SO4)3 + H2O
Ε. FeS + H2SO4 (αραιό) ε. FeSO4 + H2S

Απάντηση:

Υ.Γ. Άσκηση από ΚΕΕ.

Αφήστε μια απάντηση