Μια (πολύ δύσκολη) άσκηση στο Φαινόμενο Doppler

Από τον συνάδελφο Βαγγέλη Κουντούρη μια (δύσκολη) άσκηση που είχε προαγγελθεί από παλιά…. Να τον ευχαριστήσω για την προσφορά του.

 

 Ηχητική πηγή Π παράγει ήχο συχνότητας f  και κινείται ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα τ προς ανακλαστική επιφάνεια Ε που επίσης κινείται ευθύγραμμα ομαλά προς την πηγή με ταχύτητα u.

 Ανάμεσα στην πηγή και την ανακλαστική επιφάνεια  βρίσκεται παρατηρητής Α που κινείται ευθύγραμμα ομαλά προς την ανακλαστική επιφάνεια με ταχύτητα υ.

Να βρεθεί η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής για τον,  από ανάκλαση στην ανακλαστική επιφάνεια, ήχο που ακούει.

Δίδεται η ταχύτητα διάδοσης του ήχου c και ότι  οι ταχύτητες της πηγής, του παρατηρητή και της επιφάνειας βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία που είναι κάθετη στην ανακλαστική επιφάνεια.

 

Απάντηση :

 

Αφήστε μια απάντηση