Μηχανισμός Αντίδρασης.

Σε θερμοκρασία μικρότερη των 227°C, ο νόμος της ταχύτητας της αντίδρασης που παριστάνεται από τη χημική εξίσωση:

ΝΟ2(g) + CΟ(g)  ?     CΟ2(g) + ΝΟ(g) 

είναι υ=k[ΝΟ2]2.

Ποιος από τους παρακάτω προτεινόμενους μηχανισμούς είναι ο πιο πιθανός;

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση