Μέση ταχύτητα αντίδρασης. Στερεό σε διάλυμα.

 

Σε διάλυμα ΗCl 0,1Μ όγκου 500mL προσθέτουμε σύρμα μάζας 0,65g Ζn, χωρίς να αλλάξει ο όγκος. Για να μελετήσουμε την αντίδραση, μετράμε τον όγκο του Η2 που ελευθερώνεται σε stp και στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται ο όγκος του Η2, που ελευθερώνεται, σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Πόσος είναι τελικά ο συνολικός όγκος του Η2 που παράγεται;
  2. Ποια η μέση ταχύτητα της αντίδρασης από 0-1min και ποια από 0-4min;
  3. Να κάνετε το διάγραμμα της συγκέντρωσης του ΗCΙ σε συνάρτηση με το χρόνο.

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση