Κατακόρυφη κίνηση.

Ένα σώμα Α με την επίδραση μιας σταθερής δύναμης F=20Ν, ανεβαίνει κατακόρυφα με σταθερή ταχύτητα υ1=4m/s, όπως στο σχήμα.

i) Το βάρος του σώματος είναι:
α) μικρότερο από 20Ν, β) ίσο με 20Ν, γ) μεγαλύτερο από 20Ν.

ii) Για να μπορεί να ανέρχεται με σταθερή ταχύτητα υ2=8m/s, θα πρέπει να του ασκείται κατακόρυφη δύναμη F2 μέτρου:
α) 20Ν, β) 40 Ν, γ) 30Ν, δ) άλλης τιμής.

iii) Για να μπορεί το σώμα να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα υ3=3m/s, πρέπει να του ασκείται κατακόρυφη δύναμη F3 με μέτρο:
α) 10Ν, β) 20Ν, γ) 40Ν, δ) 30Ν.

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση