Εύρεση του νόμου ταχύτητας αντίδρασης.

Για την αντίδραση:  Α+ 2Β { Γ  υπάρχουν τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα:

Πείραμα

[Α] (Μ)

[Β] (Μ)

υ mοl/LŽs

1

0,10

0,05

0,02

2

0,10

0,10

0,04

3

0,05

0,05

0,01

  1.  Να βρεθεί η τάξη της αντίδρασης.
  2. Να γραφεί ο νόμος της ταχύτητας.
  3. Να υπολογιστεί η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης, όταν αναμιχθούν 20ml διαλύματος Α 0,1Μ με 30ml διαλύματος Β 0,3Μ.

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση