Ερωτήσεις Δυναμικής. Νόμοι Νεύτωνα.

Δράση – αντίδραση. Ελατήριο και σώμα.

Το σώμα μάζας 2kg ταλαντώνεται στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου με φυσικό μήκος 0,4m και σταθεράς k=100Ν/m. Σε μια στιγμή το ελατήριο έχει μήκος 0,5m. Για τη στιγμή αυτή:

 1. Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, στο ελατήριο και στο τραπέζι.
 2. Να προσδιορίσετε όλα τα ζεύγη δράσης ? αντίδρασης.
 3. Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης που ασκεί το τραπέζι στο ελατήριο; g=10m/s2.

Απάντηση

Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής.

Ποια από τα παρακάτω διαγράμματα είναι λάθος

Απάντηση:

Αδράνεια.

Ένα φορτηγό είναι ακίνητο. Σε μια στιγμή ξεκινά και επιταχύνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώσπου να αποκτήσει ταχύτητα 40km/h και μετά συνεχίζει με σταθερή ταχύτητα. Η αδράνεια του σώματος ήταν μεγαλύτερη:

 1. Όταν ήταν ακίνητο.
 2. Στην διάρκεια της επιταχύνσεώς του.
 3. Όταν έχει σταθερή ταχύτητα.

Απάντηση:

ΝΟΜΟΙ ΝΕΥΤΩΝΑ.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

 1. Όταν σε ένα σώμα δεν ασκούνται δυνάμεις, αυτό παραμένει πάντα ακίνητο.

 2. Όταν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του, είναι σταθερή και έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας.

 3. Για να μπορεί να κινείται ένα σώμα, θα πρέπει να δέχεται μια δύναμη.

 4. Σε ένα σώμα που αρχικά ηρεμεί ασκείται μια σταθερή (συνισταμένη) δύναμη. Τότε το σώμα θα εκτελέσει ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση στην κατεύθυνση της δύναμης.

 5. Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι σταθερή, τότε αυτό θα αποκτήσει σταθερή επιτάχυνση, άρα θα κινηθεί με κίνηση ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη.
 6. Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του παραμένει σταθερός, αν αγνοήσουμε την αντίσταση του αέρα.
 7. Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα δεν είναι σταθερή, δεν ισχύει ο θεμελιώδης νόμος της δυναμικής.

Απάντηση:


Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο.

Δύο σώματα Α και Β με μάζες 2kg και 10kg, κατεβαίνουν σε ένα κατηφορικό δρόμο με σταθερές ταχύτητες 3m/s και 1m/s αντίστοιχα. Ποια πρόταση είναι σωστή:

 1. Μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη δέχεται το Α σώμα, γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα.
 2. Μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη δέχεται το Β σώμα, γιατί έχει μεγαλύτερη μάζα.
 3. Τίποτα από τα δύο.

Απάντηση:

Κίνηση διαστημοπλοίου

Το διαστημόπλοιο Pionner-10 εκτοξεύτηκε το 1972 και σήμερα συνεχίζει να κινείται απομακρυνόμενο από το Ηλιακό μας σύστημα. Το διαστημόπλοιο για να μπορεί να κινείται:

 1. Καταναλώνει στερεά καύσιμα.
 2. Χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια.
 3. Χρησιμοποιεί την Ηλιακή ενέργεια.
 4. Δεν λειτουργούν οι μηχανές του.

Απάντηση:

Απόφαση δικαστηρίου.

Ένας επιβάτης λεωφορείου έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του οδηγού του λεωφορείου, διότι, ενώ καθόταν στο πίσω μέρος του λεωφορείου. ο οδηγός σταμάτησε απότομα. Τότε έπεσε ένα δέμα, ήλθε προς τα πίσω και τον κτύπησε. Τι απόφαση θα βγάζατε αν εσείς ήσαστε ο δικαστής;

Απάντηση:

Ισορροπία.

Το σώμα Α του σχήματος είναι ακίνητο, ενώ το Β κινείται με σταθερή ταχύτητα υ . Σε ποιο από τα δύο σώματα η συνισταμένη δύναμη είναι μεγαλύτερη;

Απάντηση:

ΕΟΚ και δύναμη.

Για να μπορούμε να σύρουμε ένα βαρύ σώμα με σταθερή ταχύτητα υ1=0,1m/s πάνω σε οριζόντιο δρόμο, «χρειάζεται» να του ασκούμε οριζόντια δύναμη F=200Ν. Αν θέλουμε να το σύρουμε με σταθερή ταχύτητα υ2=0,5m/s, η δύναμη πρέπει να γίνει:

α. 100Ν, β. 1000Ν. γ. 200Ν. δ. 400Ν. ε. 50Ν.

Απάντηση:

Παραμόρφωση ελατηρίου.

Ένα σώμα Σ ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

 1. Το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί.
 2. Το ελατήριο έχει συμπιεστεί.
 3. Η παραμόρφωση του ελατηρίου είναι ελαστική.
 4. Η παραμόρφωση του σώματος Σ είναι ελαστική.
 5. Αν το σώμα Σ είχε μεγαλύτερο βάρος, το ελατήριο θα είχε μεγαλύτερο μήκος.
 6. Στο ελατήριο ασκείται το βάρος του σώματος γι? αυτό παραμορφώνεται.
 7. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα Σ είναι μηδενική.
 8. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το ελατήριο είναι μηδενική.

Απάντηση:

Δύναμη.

Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις ασκείται συνολική δύναμη στο σώμα.

 1. Το σώμα αφήνεται από ύψος h=1m.
 2. Ένα σώμα ηρεμεί πάνω στο τραπέζι.
 3. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα.
 4. Ένα αυτοκίνητο παίρνει μια στροφή με ταχύτητα σταθερού μέτρου 50km/h.
 5. Ένα λάστιχο είναι τεντωμένο.
 6. Στο στρώμα, όταν πάνω του ξαπλώσει ένας άνθρωπος.

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση