Επιτάχυνση συστήματος.

Θέλουμε να ανεβάσουμε ένα φορτίο από τούβλα μάζας 8kg. Για το σκοπό αυτό το δένουμε στο ένα άκρο νήματος, το οποίο αφού το περάσουμε από τροχαλία, δένουμε στο άλλο του άκρο ένα αντίβαρο μάζας 12kg. Α­φή­νου­με το σύ­στη­μα ε­λεύ­θε­ρο να κι­νη­θεί. Με δεδομένο ότι η μάζα της τροχαλίας θεωρείται αμελητέα, σε σχέση με τις μάζες των άλλων σωμάτων, να υ­πο­λο­γι­στούν:

  1. Η ε­πι­τά­χυν­ση της κί­νη­σης.
  2. Η τά­ση του νή­μα­τος που συν­δέ­ει τα 2 σώ­μα­τα.

Δίνεται: g=10m/s2.

Απάντηση:

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση