Διαγράμματα συγκέντρωσης.

Δίνεται η αντίδραση:  

Α!2Β 

που πραγματοποιείται παρουσία καταλύτη Νi και το διάγραμμα δείχνει την μεταβολή 

της συγκέντρωσης  (σε mο: /L) ενός εκ των δύο σωμάτων ( Α ή Β) σε συνάρτηση με το χρόνο.

 

  1.  Σε ποιο σώμα αντιστοιχεί η καμπύλη;   
  2. Ποια χρονική στιγμή t1 ή t2 έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα;
  3.  Πόση είναι η ταχύτητα την χρονική στιγμή t3;    
  4. Στο ίδιο διάγραμμα να χαράξετε την καμπύλη για την μεταβολή της συγκέντρωσης του άλλου σώματος.         
  5. Η παραπάνω αντίδραση είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη και γιατί;  
  6. Αν αφαιρέσουμε τον καταλύτη, ποια μορφή θα είχε η παραπάνω καμπύλη; ( Η αντίδραση πραγματοποιείται και χωρίς καταλύτη).

.

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση