Αρχή Le Chatelier

Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:

Α + Β ? Γ (όλα αέρια).

Η πίεση στο δοχείο είναι 20 αtm. Διατηρώντας σταθερή την θερμοκρασία, διπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου. Όταν αποκατασταθεί νέα χημική ισορροπία, η πίεση στο δοχείο θα είναι:

α.10αtm. β. 40 αtm. γ. 16αtm. δ. 8αtm.

Επιλέξτε την σωστή απάντηση και αιτιολογήστε την.

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση