Αρχή Le Chatelier. Αύξηση της θερμοκρασίας.

Σε δοχείο σταθερού όγκου βρίσκονται σε ισορροπία:

Χ.Ι.

Α(g) +

2mοl/L

(g) ?

1mοl/L

(g)

3mοl/L

ΔΗ= -100kJ

οπότε η ολική πίεση είναι 10atm.

Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία, τότε όταν αποκατασταθεί νέα ισορροπία:

i) Η συγκέντρωση του Α μπορεί να είναι:

α) 2Μ β) 2,2Μ γ) 1,8Μ

ii) Η τελική πίεση μπορεί να είναι:

α) 12atm β) 10 atm γ) 8 atm.

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση