Χημική κινητική – Τι θα μελετήσουμε

Στο κεφάλαιο της χημικής κινητικής θα μελετήσουμε:

  1. Την ταχύτητα (ή τον ρυθμό) που εξελίσσεται μιας αντίδραση
  2. Τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης
  3. Τον μηχανισμό της αντίδρασης (τα βήματα που ακολουθεί η αντίδραση)

Αφήστε μια απάντηση