ΓΛΩΣΣΑ: τώρα που τελειώνουμε την ενότητα κανουμε επανάληψη στις κόκκινες σελίδες. Θα έχουν για ορθογραφία τις λέξεις που σημείωσα στο ΤΕ (είναι, έχει, και, ναι ,όχι).  Είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι θα παιδιά γνωρίζουν όλα τα γράμματα που κάναμε στην ενότητα, μπορούν να τα αναγνωρίσουν και να τα γράψουν ώστε να προχωρήσουμε και στα επόμενα.