Συστήματα κωνικών τομών

0

Συγγραφέας: dkonas | Κατηγορία Άλγεβρα Β΄ Λυκείου, Για τη Β΄ Λυκείου, Μαθηματικά Θετικών Σπουδών Β΄ Λυκείου | , στις 25-02-2017

Η γενική μορφή εξίσωσης δεύτερου βαθμού στο επίπεδο, δηλαδή μια εξίσωση της μορφής,

(1)   \begin{equation*} ax^2+2bxy+cy^2+dx+ey+f=0,\,\,\,\,a,b,c,d,e,f \in \mathbb{R}, \end{equation*}

μπορεί να αποδειχτεί ότι, στην περίπτωση που δεν είναι αδύνατη, παριστάνει είτε ζεύγος παράλληλων ευθειών είτε μια κωνική τομή: έλλειψη – κύκλος – σημείο, παραβολή, υπερβολή – ζεύγος τεμνόμενων ευθειών.

Η παρακάτω διαδραστική εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα σχεδίασης και ελέγχου του γραφήματος κάθε εξίσωσης, ενός συστήματος δύο τέτοιων εξισώσεων, οπότε, τελικά, της γραφικής του επίλυσης.

Γραφική Επίλυση γραμμικών συστημάτων 3×3

0

Συγγραφέας: dkonas | Κατηγορία Άλγεβρα Β΄ Λυκείου, Για τη Β΄ Λυκείου, Μαθηματικά Θετικών Σπουδών Β΄ Λυκείου | , στις 14-10-2015

Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, μπορείτε να ερμηνεύσετε, γεωμετρικά, την επίλυση γραμμικών συστημάτων 3×3.

Linear_systems_3x3_graphical_interpretation

Γραφική Επίλυση γραμμικών συστημάτων 2×2

0

Συγγραφέας: dkonas | Κατηγορία Άλγεβρα Γ΄ Γυμνασίου, Για την Γ΄ Γυμνασίου | , στις 05-08-2014

Με τη βοήθεια της ακόλουθης διαδραστικής εφαρμογής, μπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις σας στη γραφική επίλυση γραμμικών συστημάτων 2×2.

Linear_systems_graphical_interpretation_game

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση