Η μέτρηση της γης από τον Ερατοσθένη

0

Συγγραφέας: dkonas | Κατηγορία Για την Α΄ Γυμνασίου, Σινέ Μακρυκάπας Α΄ Γυμνασίου | , στις 14-08-2013

Δείτε σ’ αυτό το βίντεο πως μιας μέλισσα στο πηγάδι της Συήνης (Ασσουάν) και μια χελώνα στον περίβολο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, βοηθούν τον αρχαίο Έλληνα Ερατοσθένη να υπολογίσει την περίμετρο της γης… (Ακριβέστερα, την περίμετρο του μεσημβρινού που διέρχεται από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση