Επίδοση βαθμών α τριμήνου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ7/151476/Δ1/23-11-2021 (ΦΕΚ 5439/2021) Υπουργική Απόφαση σας ενημερώνουμε ότι οι έλεγχοι προόδου Α Τριμήνου για τους/τις μαθητές/τριες της Γ, Δ, Ε και ΣΤ Τάξης θα δοθούν στους μαθητές, σε έντυπη μορφή και εσώκλειστοι σε φάκελο, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Η ενημέρωση γονέων-εκπαιδευτικών μπορεί να γίνει στα προγραμματισμένα ραντεβού που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Οι εκπαιδευτικοί της Α και Β τάξης ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες για την πρόοδο των μαθητών/τριών την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 (Α Τάξη την 3η και 4η ώρα) (Β Τάξη την 4η ώρα).

Για ενημέρωση-συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων καλέστε στο τηλέφωνο του σχολείου ημέρες που, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα βρίσκονται στο σχολείο.

Η Διευθύντρια

Κυριαζίδου Γεωργία

Αφήστε μια απάντηση