Επικοινωνία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2593061314

Fax: 2593061314

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@dim-potam.kav.sch.gr