Παράταση προθεσμίας υποβολής της Προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας».

Παράταση προθεσμίας υποβολής της Προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας.

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης και ενέργειες για την έναρξη του αντικειμένου για το σχολικό έτος 2022–2023».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕ11_ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ_ΕΝΑΡΞΗ 2022 – 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθυντών-Διευθυντριών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Βοιωτίας

Πρόσκληση Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθυντών-Διευθυντριών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Βοιωτίας»

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ)

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_12-8-22_Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΕΠ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021 ΚΑΙ 2021-2022

ΑΑ48112 Α

4787_2021 Διαβίβαση ανακοίνωσης παράτασης της αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

08-02-2021 Παράταση Προθεσίας Πρόσκλησης

Πρόσκληση για ΠΕΠΠΣ Ω1ΕΥ46ΜΤΛΗ-221

12396_2021 Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών

(66ΨΨ46ΜΤΛΗ-Ρ99)_ΝΕΑ Πρόσκληση 3μηνων συμβάσεων Covid19 ΓΠ_2-2-2021

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ημερομηνίες υποβολής στο ΟΠΣΥΔ είναι 29/1 με 4/2.

Ειδική Πρόσκληση_29-1_ΡΧΝΛ46ΜΤΛΗ-Μ77

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ανακοιν

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ειδική πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ειδική πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ_ανακοιν._1-2

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΠΕ23-ΠΕ30

ΠΕ23-30_Ειδική Πρόσκληση_15-12_63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3ΒΙ,

ΙΙ, ΙΙΙ παραρτήματα Ειδικής ΠΕ23-30_15-12

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ειδική πρόσκληση_ΠΕ23-30

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων