ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 'Υποδιευθυντές' Κατηγορία

ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 17η/02-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Οκτωβρίου 2017

Ορισμός Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας-Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας Σχολικής Μονάδας

ΠΡΑΞΗ 17 02-10-2017

Κατηγορία Υποδιευθυντές | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 16η/14-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 16 14-09-2017

Κατηγορία Προϊστάμενοι / νες, ΠΥΣΠΕ, Υποδιευθυντές | Δεν υπάρχουν σχόλια »