ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 'ΥΠΠΕΘ' Κατηγορία

Εγκύκλιος: Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων σε Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτισμό

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Δεκεμβρίου 2019

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2019-2020

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διαρκούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαρκούν τέσσερις (4) έως πέντε (5) μήνες. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Εγκύκλιος, Προγράμματα, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 12 Νοεμβρίου 2019

 

Το    Υπουργείο    Παιδείας  και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το  σχολικό έτος 2019-2020, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες :
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),
γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Ακολουθεί η εγκύκλιος.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Κατηγορία Εγκύκλιος, Μεταθέσεις, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Σεπτεμβρίου 2019

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Παρασκευή, 13/09/2019 έως και τη Δευτέρα, 16/09/2019 και ώρα 13:00 για την υποβολή:
Α) Συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 56623/E2/10-04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων, που αφορούν σε ειδική κατηγορία απόσπασης και σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα. Επίσης, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας δίνεται η δυνατότητα για αποσπάσεις ΑΜΕΑ, αποσπάσεις για λόγους υγείας, αποσπάσεις για συνυπηρέτηση με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και για απόσπαση σε ακριτικές περιοχές, ορεινές περιοχές και νησιά. Για την τελευταία περίπτωση, η δήλωση προτίμησης της περιοχής αυτής θα πρέπει να αναγραφεί από τους αιτούντες εκπαιδευτικούς στις παρατηρήσεις της αίτησης. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Σεπτεμβρίου 2019

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 10 Ιουλίου 2019

 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και κατόπιν της
ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις μεταθέσεις των
μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ το σχολικό έτος 2018-19 συνεχίζεται από την Τετάρτη 10 Ιουλίου έως και την
Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00΄ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου
Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
Επιπλέον σε συνέχεια του αριθ. πρωτ. 92686/Ε4/7-6-2019 εγγράφου μας, σας διαβιβάζουμε
ανακοινοποιημένο τον τελικό πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΣΥ για
τις μεταθέσεις.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και την
ενημέρωση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

synehisi_ metatheseon_psv7x4653ps-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ- ΚΕΣΥ

eep-evp_organika_kena_9-7

 

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ, Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Μαΐου 2019

6ΑΩΒ4653ΠΣ-ΘΗΧ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Μαΐου 2019

Ψ5ΛΓ4653ΠΣ-6ΣΞ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Μαΐου 2019

6Λ4Α4653ΠΣ-ΧΑΑ (1)

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Μαΐου 2019

ΥΑ πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΩΤΕΧ4653ΠΣ-8Ε4-1

ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ_τελική

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)».

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Μαΐου 2019

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΠΕΘ (ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ)

 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ : « Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019 – 2020»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 12 Απριλίου 2019

eggrafes_nipiagogeia

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

« Εγγραφές μαθητών στα Δ ημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019 – 2020 – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2018 – 20 19»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 12 Απριλίου 2019

_Εγκύκλιος_εγγραφών_Δημοτικού_2019-20

 

 

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ, Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Απριλίου 2019

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και  15/4/2019. Ως  προς  τις  προϋποθέσεις  των  αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 186398/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β’.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  στο  πρωτόκολλο  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση  protocol@minedu.gov.gr με θέμα:

«ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019»,μέχρι τις 22/4/2019.

AITISI-METATH

 

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 28 Μαρτίου 2019

Όπως ήδη γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016), ορίζεται ότι:
«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».
Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την πρώτη (1η ) έως και τη δεκάτη (10η ) Απριλίου.
Κατά το παρόν έτος ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι η 1η Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη.

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ_ΔΙΚΤΥΟΥ_ΣΧΟΛΙΚΩΝ_ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 22 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ_ΔΙΚΤΥΟΥ_ΣΧΟΛΙΚΩΝ_ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 1 Φεβρουαρίου 2019

Προκήρυξη_Συντονιστών_2019-_Ω1ΔΡ4653ΠΣ-ΝΧ1

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ_2019

 

Κατηγορία ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 4 Σεπτεμβρίου 2018

Θέμα: Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της με αρ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α., εντάσσονται, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 (2563 Β΄) Υ.Α. στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών 912 Δημόσια Δημοτικά Σχολεία.
Σε κάθε σχολική μονάδα που εντάσσεται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ένας/μία εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
Στα συστεγαζόμενα σχολεία που διαθέτουν μία (1) κοινή βιβλιοθήκη είτε έχουν ενταχθεί στο δίκτυο ως διακριτές σχολικές μονάδες είτε ως μία ενιαία σχολική μονάδα, ορίζεται ένας (1) υπεύθυνος με κοινή απόφαση του συλλόγου διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο κατανομής αρμοδιοτήτων/διοικητικού έργου στους εκπαιδευτικούς, ορίζεται τριμελής επιτροπή με πρόεδρο τον/την Υπεύθυνο/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, η οποία θα προβεί στη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των τίτλων και λοιπών τεκμηρίων (π.χ περιοδικές εκδόσεις, εφημερίδες, οπτικοακουστικό υλικό) που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Tα τεκμήρια αυτά ελέγχονται ως προς την παιδαγωγική τους καταλληλότητα και καταγράφονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.Η καταγραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-19.
Αναλυτικές οδηγίες καταγραφής των τίτλων μέσω της πλατφόρμας myschool βρίσκονται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
Οδηγίες καταχώρισης τίτλων
Σχετικά με τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, τον εσωτερικό Κανονισμό, τις αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης και την οργάνωση και διαχείριση του υλικού, ισχύουν όσα ορίζονται στα
άρθρα 5,6, 7 και 8 της με αρ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρούνται ως διδακτικές για τον εκπαιδευτικό που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ως Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στην οποία λειτουργεί Σχολική Βιβλιοθήκη, δε δύναται να συμπληρώνει διδακτικό ωράριο αναλαμβάνοντας διοικητικό έργο στη Σχολική βιβλιοθήκη.
Οι ώρες λειτουργίας της σχολικής Βιβλιοθήκης καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Κάθε
εκπαιδευτικός με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, στο πλαίσιο αναζήτησης υποστηρικτικού υλικού για
την οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας, προαγωγής της φιλαναγνωσίας και πραγματοποίησης
δράσεων, δύναται να έχει πρόσβαση στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης και εκτός των τακτικών ωρών
λειτουργίας της, μετά από συνεννόηση με τον/την υπεύθυνο/η της βιβλιοθήκης, ακολουθώντας και τηρώντας
τους όρους που περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της βιβλιοθήκης.
Ο/Η Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και τα άλλα μέλη
της τριμελούς επιτροπής, συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό, οργανώνει και διαχειρίζεται το υλικό
(απόκτηση, καταγραφή, απογραφή, απόσυρση). Ο/η υπεύθυνος/η διαθέτει τα τεκμήρια και το υλικό για
δανεισμό, εκδίδει τις κάρτες δανεισμού και ενημερώνει τα μέλη για τους όρους δανεισμού, τις ώρες
λειτουργίας και τον εσωτερικό κανονισμό της βιβλιοθήκης.
Προκειμένου οι μαθητές να δεσμευτούν στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας της βιβλιοθήκης του
σχολείου τους, προτείνεται να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του Εσωτερικού Κανονισμού
της βιβλιοθήκης, ώστε αυτός να προκύψει από τη σύνθεση των προτάσεων των μαθητών και των
εκπαιδευτικών της κάθε σχολικής μονάδας (επισυνάπτεται ενδεικτικό υπόδειγμα εσωτερικού κανονισμού).
Επισημαίνεται ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον δανεισμό του υλικού, την παραγωγή
φωτοαντιγράφων αλλά και τη χρήση των τεκμηρίων που χαρακτηρίζονται ως σπάνια είναι ο/η
υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
Σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου και τον εξοπλισμό της σχολικής βιβλιοθήκης ισχύουν όσα ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 4 της με αριθ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α. και στην
με αριθ. πρωτ. Φ17/43829/Δ1/15-3-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. Ο αναφερόμενος στην εγκύκλιο εξοπλισμός
είναι ενδεικτικός και δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής μιας Σχολικής Βιβλιοθήκης στο δίκτυο.
Σταδιακά και προκειμένου η Σχολική Βιβλιοθήκη να εξυπηρετήσει τον σκοπό δημιουργίας της, κρίνεται
απαραίτητη η απόκτηση και χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.
Ο/Η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας παρακαλείται όπως αποστείλει την παρούσα στις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των εκπαιδευτικών του σχολείου του, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη
ενημέρωσή τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »