ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 'Τοποθετήσεις' Κατηγορία

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 39η/05-12-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 5 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις αναπληρωτών–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

ΠΡΑΞΗ 39 05-12-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Οκτωβρίου 2017

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ   ΚΛΑΔΟΥ   ΠΕ 19-20

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ   ΚΛΑΔΟΥ   ΠΕ 05

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ   ΚΛΑΔΟΥ   ΠΕ 06

                                       

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ   ΚΛΑΔΟΥ   ΠΕ 07

 

Κατηγορία Αναπληρωτές, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 29η/02-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Οκτωβρίου 2017

Τροποποιήσεις Διαθέσεων εκπ/κών- Τροποποίηση Ορισμού Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων- Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών ΠΕ70 για το συμφέρον της υπηρεσίας-Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπ/κού ΠΕ05 από άλλο ΠΥΣΠΕ-Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας-Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας-Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου-Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών εκπαιδευτικών- Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου

ΠΡΑΞΗ 29 02-10-2017

 

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κατηγορία ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 27η/18-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 27 18-09-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 25η/08-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ 25 08-09-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις, Υπεραριθμίες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 23η/06-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοινοποίηση στο ορθό διαθέσεων  εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας – Αμοιβαία αλλαγή διαθέσεων εκπ/κών Φυσικής Αγωγής – Διαθέσεις  εκπ/κών ΠΕ70,ΠΕ16,ΠΕ11 & ΠΕ 06 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας & αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ –ΠΥΣΔΕ καθώς και ανάκληση απόσπασης – Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού – Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

ΠΡΑΞΗ 23 06-09-2017

Κατηγορία Αποσπάσεις, ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις, Υπεραριθμίες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 22η/31-08-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 31 Αυγούστου 2017

Προσωρινή Τοποθέτηση  εκπ/κών των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας,ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ19/20 Πληροφορικής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας – Τοποθέτηση αποσπασμένης εκπ/κού από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

ΠΡΑΞΗ 22 31-08-2017

Κατηγορία Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 21η/29-08-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 29 Αυγούστου 2017

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπ/κών  – τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ11 που βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας-αποσπάσεις εκπ/κών σε ΣΜΕΑΕ – αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας και τοποθέτηση αποσπασμένων εκπ/κών στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

ΠΡΑΞΗ 21 29-08-2017

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις, Υπεραριθμίες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ–Υποβολή δήλωσης υπεραριθμίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία που προέκυψαν υπεραριθμίες & Υποβολή δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Αυγούστου 2017

Α) Υποβολή δήλωσης υπεραριθμίας  εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία που προέκυψαν υπεραριθμίες Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Τοποθετήσεις, Υπεραριθμίες | Δεν υπάρχουν σχόλια »