ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 'ΠΥΣΠΕ' Κατηγορία

«Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διευθυντή 12/θ 2ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας».

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 11 Σεπτεμβρίου 2019

«Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διευθυντή 12θ 2ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας»

.ΑΙΤΗΣΗ-1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-1

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-2 (1)

Κατηγορία Προκηρύξεις θέσεων, ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Αυγούστου 2019

Από τη Δ/νση ΠΕ Βοιωτίας ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ στη Γραμματεία  της Δ/νσης ΠΕ  Βοιωτίας , έως τη Δευτέρα 1 9  Αυγούστου 2019   και ώρα 10:00 π.μ.  Οι ενυπόγραφες αιτήσεις απόσπασης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ( τελευταίου 3μήνου) θα αποστέλλονται μέσω email (mail@dipe.voi.sch.gr) ή μέσω fax (2261350392) ή αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας.

Επίσης στην ίδια προθεσμία καλούνται να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης και όσοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στη Δνση ΠΕ Βοιωτίας με τις Αρ.Πρωτ.:124888/Ε2 και 124889/Ε2/2-8-2019 Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σημ.: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν μέχρι 20 προτιμήσεις

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΕΝΤΟΣ-ΠΥΣΠΕ

 

 

 

 

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06,ΠΕ 79, ΠΕ 86, ΠΕ07, ΠΕ05 Γενικής Αγωγής για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Δεκεμβρίου 2018

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΑΞΗ 9η 10-05-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 10 Μαΐου 2018

ΠΡΑΞΗ 9 10-05-2018

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΑΞΗ 32η 24-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 32 24-10-2017

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 29η/02-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Οκτωβρίου 2017

Τροποποιήσεις Διαθέσεων εκπ/κών- Τροποποίηση Ορισμού Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων- Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών ΠΕ70 για το συμφέρον της υπηρεσίας-Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπ/κού ΠΕ05 από άλλο ΠΥΣΠΕ-Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας-Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας-Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου-Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών εκπαιδευτικών- Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου

ΠΡΑΞΗ 29 02-10-2017

 

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κατηγορία ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 28η/21-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 28 21-09-2017

Κατηγορία Αποσπάσεις, Προϊστάμενοι / νες, ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 27η/18-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 27 18-09-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 16η/14-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 16 14-09-2017

Κατηγορία Προϊστάμενοι / νες, ΠΥΣΠΕ, Υποδιευθυντές | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ—ΠΡΑΞΗ 26η/14-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 26 14-09-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Προϊστάμενοι / νες, ΠΥΣΠΕ, Σχολικές Μονάδες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 25η/08-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ 25 08-09-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις, Υπεραριθμίες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 23η/06-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοινοποίηση στο ορθό διαθέσεων  εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας – Αμοιβαία αλλαγή διαθέσεων εκπ/κών Φυσικής Αγωγής – Διαθέσεις  εκπ/κών ΠΕ70,ΠΕ16,ΠΕ11 & ΠΕ 06 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας & αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ –ΠΥΣΔΕ καθώς και ανάκληση απόσπασης – Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού – Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

ΠΡΑΞΗ 23 06-09-2017

Κατηγορία Αποσπάσεις, ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις, Υπεραριθμίες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 22η/31-08-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 31 Αυγούστου 2017

Προσωρινή Τοποθέτηση  εκπ/κών των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας,ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ19/20 Πληροφορικής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας – Τοποθέτηση αποσπασμένης εκπ/κού από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

ΠΡΑΞΗ 22 31-08-2017

Κατηγορία Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 21η/29-08-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 29 Αυγούστου 2017

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπ/κών  – τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ11 που βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας-αποσπάσεις εκπ/κών σε ΣΜΕΑΕ – αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας και τοποθέτηση αποσπασμένων εκπ/κών στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

ΠΡΑΞΗ 21 29-08-2017

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις, Υπεραριθμίες | Δεν υπάρχουν σχόλια »