ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 'Εγκύκλιος' Κατηγορία

Εγκύκλιος: Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων σε Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτισμό

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Δεκεμβρίου 2019

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2019-2020

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διαρκούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαρκούν τέσσερις (4) έως πέντε (5) μήνες. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Εγκύκλιος, Προγράμματα, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 12 Νοεμβρίου 2019

 

Το    Υπουργείο    Παιδείας  και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το  σχολικό έτος 2019-2020, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες :
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),
γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Ακολουθεί η εγκύκλιος.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Κατηγορία Εγκύκλιος, Μεταθέσεις, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 10 Ιουλίου 2019

 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και κατόπιν της
ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις μεταθέσεις των
μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ το σχολικό έτος 2018-19 συνεχίζεται από την Τετάρτη 10 Ιουλίου έως και την
Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00΄ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου
Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
Επιπλέον σε συνέχεια του αριθ. πρωτ. 92686/Ε4/7-6-2019 εγγράφου μας, σας διαβιβάζουμε
ανακοινοποιημένο τον τελικό πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΣΥ για
τις μεταθέσεις.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και την
ενημέρωση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

synehisi_ metatheseon_psv7x4653ps-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ- ΚΕΣΥ

eep-evp_organika_kena_9-7

 

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ, Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Μαΐου 2019

6ΑΩΒ4653ΠΣ-ΘΗΧ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Μαΐου 2019

Ψ5ΛΓ4653ΠΣ-6ΣΞ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Μαΐου 2019

6Λ4Α4653ΠΣ-ΧΑΑ (1)

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Μαΐου 2019

ΥΑ πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΩΤΕΧ4653ΠΣ-8Ε4-1

ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ_τελική

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

« Εγγραφές μαθητών στα Δ ημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019 – 2020 – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2018 – 20 19»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 12 Απριλίου 2019

_Εγκύκλιος_εγγραφών_Δημοτικού_2019-20

 

 

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ, Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 4 Σεπτεμβρίου 2018

Θέμα: Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της με αρ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α., εντάσσονται, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 (2563 Β΄) Υ.Α. στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών 912 Δημόσια Δημοτικά Σχολεία.
Σε κάθε σχολική μονάδα που εντάσσεται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ένας/μία εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
Στα συστεγαζόμενα σχολεία που διαθέτουν μία (1) κοινή βιβλιοθήκη είτε έχουν ενταχθεί στο δίκτυο ως διακριτές σχολικές μονάδες είτε ως μία ενιαία σχολική μονάδα, ορίζεται ένας (1) υπεύθυνος με κοινή απόφαση του συλλόγου διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο κατανομής αρμοδιοτήτων/διοικητικού έργου στους εκπαιδευτικούς, ορίζεται τριμελής επιτροπή με πρόεδρο τον/την Υπεύθυνο/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, η οποία θα προβεί στη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των τίτλων και λοιπών τεκμηρίων (π.χ περιοδικές εκδόσεις, εφημερίδες, οπτικοακουστικό υλικό) που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Tα τεκμήρια αυτά ελέγχονται ως προς την παιδαγωγική τους καταλληλότητα και καταγράφονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.Η καταγραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-19.
Αναλυτικές οδηγίες καταγραφής των τίτλων μέσω της πλατφόρμας myschool βρίσκονται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
Οδηγίες καταχώρισης τίτλων
Σχετικά με τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, τον εσωτερικό Κανονισμό, τις αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης και την οργάνωση και διαχείριση του υλικού, ισχύουν όσα ορίζονται στα
άρθρα 5,6, 7 και 8 της με αρ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρούνται ως διδακτικές για τον εκπαιδευτικό που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ως Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στην οποία λειτουργεί Σχολική Βιβλιοθήκη, δε δύναται να συμπληρώνει διδακτικό ωράριο αναλαμβάνοντας διοικητικό έργο στη Σχολική βιβλιοθήκη.
Οι ώρες λειτουργίας της σχολικής Βιβλιοθήκης καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Κάθε
εκπαιδευτικός με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, στο πλαίσιο αναζήτησης υποστηρικτικού υλικού για
την οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας, προαγωγής της φιλαναγνωσίας και πραγματοποίησης
δράσεων, δύναται να έχει πρόσβαση στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης και εκτός των τακτικών ωρών
λειτουργίας της, μετά από συνεννόηση με τον/την υπεύθυνο/η της βιβλιοθήκης, ακολουθώντας και τηρώντας
τους όρους που περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της βιβλιοθήκης.
Ο/Η Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και τα άλλα μέλη
της τριμελούς επιτροπής, συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό, οργανώνει και διαχειρίζεται το υλικό
(απόκτηση, καταγραφή, απογραφή, απόσυρση). Ο/η υπεύθυνος/η διαθέτει τα τεκμήρια και το υλικό για
δανεισμό, εκδίδει τις κάρτες δανεισμού και ενημερώνει τα μέλη για τους όρους δανεισμού, τις ώρες
λειτουργίας και τον εσωτερικό κανονισμό της βιβλιοθήκης.
Προκειμένου οι μαθητές να δεσμευτούν στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας της βιβλιοθήκης του
σχολείου τους, προτείνεται να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του Εσωτερικού Κανονισμού
της βιβλιοθήκης, ώστε αυτός να προκύψει από τη σύνθεση των προτάσεων των μαθητών και των
εκπαιδευτικών της κάθε σχολικής μονάδας (επισυνάπτεται ενδεικτικό υπόδειγμα εσωτερικού κανονισμού).
Επισημαίνεται ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον δανεισμό του υλικού, την παραγωγή
φωτοαντιγράφων αλλά και τη χρήση των τεκμηρίων που χαρακτηρίζονται ως σπάνια είναι ο/η
υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
Σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου και τον εξοπλισμό της σχολικής βιβλιοθήκης ισχύουν όσα ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 4 της με αριθ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α. και στην
με αριθ. πρωτ. Φ17/43829/Δ1/15-3-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. Ο αναφερόμενος στην εγκύκλιο εξοπλισμός
είναι ενδεικτικός και δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής μιας Σχολικής Βιβλιοθήκης στο δίκτυο.
Σταδιακά και προκειμένου η Σχολική Βιβλιοθήκη να εξυπηρετήσει τον σκοπό δημιουργίας της, κρίνεται
απαραίτητη η απόκτηση και χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.
Ο/Η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας παρακαλείται όπως αποστείλει την παρούσα στις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των εκπαιδευτικών του σχολείου του, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη
ενημέρωσή τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 30 Μαΐου 2018

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 2 ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ: «Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Μαρτίου 2018

Όπως ήδη γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016), ορίζεται ότι:
«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».
Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την πρώτη (1η ) έως και τη δεκάτη (10η ) Απριλίου.
Στην περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Κατά το παρόν έτος η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων παραίτησης είναι η 10η Απριλίου

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εγκύκλιος: Διαδικασία – δικαιολογησητικά για χορήγη, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών Ιδιωτικών Σχολείων

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Φεβρουαρίου 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ1) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
2) Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών να αναγράφει:
α) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού,
β) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,
δ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία,
ε) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Νοεμβρίου 2017

Το  Υπουργείο  Παιδείας, Έρευνας   και   Θρησκευμάτων  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2017-2018, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να  υποβάλουν αιτήσεις  μετάθεσης  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για τις  ακόλουθες  κατηγορίες  μεταθέσεων:

α)  γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

γ)  στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.

Οι     αιτήσεις   υποβάλλονται,  από   6-11-2017   έως    20-11-2017  και  ώρα 15:00, μέσω του Online
Συστήματος   Διαχείρισης    Μητρώου    Εκπαιδευτικών    και   Υποβολής   Αιτήσεων   Μεταθέσεων
(https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός
από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των
μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης,
χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
Με ευθύνη των Διευθύνσεων, άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε
συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω σύνδεσμο:

 

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΖΕΠ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΤΑΞΕΩΝ ΖΕΠ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2017-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017-2018 Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανάρτηση α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό…

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Αυγούστου 2017

Ανάρτηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης προς απόσπαση στο εξωτερικό 2017-2018

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ…

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 28 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 (5 ΣΔΕ)

 

 

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »